تشخیص علائم کم شنوایی
26   اردیبهشت   2016
تشخیص علائم کم شنوایی

تشخیص علائم کم شنوایی

شما ممكن است متوجه شويد كه خودتان و يا يكي از نزديكانتان دچار ضعف شنوائي است اما هنوز اطمينان كامل بر اين مطلب نداريد.در حقيقت برخلاف ساير بيماريها تشخيص كاهش شنوائي در مراحل اوليه كاري بسيار مشكل است. تشخيص صحيح علائم كم‌شنوائي بستگي به اين امر دارد كه شما در جستجو تشخيص اين علائم در خودتان هستيد يا مي‌خواهيد اين علائم را در ديگران پيدا كنيد. اگر فكر مي كنيد يكي از اطرافيانتان دچار ضعف شنوائيست،نگاهي به نشانه‌هاي زير داشته باشيد و ببينيد آياهيچ يك از اين نشانه ها در فرد مورد نظر وجود دارد يا خير:
-    در زمان گفتگو با ديگران علي‌رغم شنيدن جملات درك بعضي كلمات برايش سخت است.
-    همواره از ديگران مي خواهد كه جملاتشان را تكرار كنند.
-    صداي بانوان و كودكان را به سختي درك ميكند.
-    در محيط هاي شلوغ درك بعضي جملات يا كلمات برايش سخت است.
-    در زمان استفاده از تلفن درك جملات برايش سخت است.
-    يكي از گوشهاي شخص بهتر از آن يكي مي‌شنود.
-    از شنيدن صدائي مانند زنگ،در يك گوش يا هردو گوش شكايت مي كند.
-    ازحضور در مكانهاي اجتماعي كه قبلاً لذت مي برده احساس ناراحتي ميكند.
-    گوشه گير،افسرده و عصبي است.

از وضعيت شنوائي خود اطمينان  نداريد؟. پاسخگوئي به سوالات زير اين امكان را به شما مي دهد كه اطلاع جزئي از وضعيت شنوائي‌تان بدست آوريد.
1.    آيا صحبت‌هاي ديگران را مي‌شنويد ولي قادر به درك جملات نيستيد.
2.    آيا با قرار گرفتن دربحث‌هاي طولاني احساس خستگي يا عصبي شدن مي نمائيد.
3.    آيا صداي ديگران را در مقايسه با گذشته آهسته تر يا زيرتر مي‌شنويد.
4.    آيا بطور مستمر مجبور هستيد از ديگران بخواهيد جملاتشان را تكرار كنند.
5.    آيا بدون شنيدن كليه لغات يك جمله مفهوم آنرا براي خود بازسازي مي كنيد.
6.    آيا صداي راديو و تلويزيون را بيشتر از اندازه مطلوب براي اطرافيانتان زياد ميكنيد.
7.    آيا گفتگو با ديگران از طريق تلفن و تلفن همراه برايتان سخت است.
8.    آيا يكي از گوشهايتان بهتر از ديگري مي شنود.
9.    آيا شنيدن صداي ديگران زمانيكه صداي پس زمينه وجود دارد برايتان سخت است.
10.    آيا شنيدن صداي طرف مقابلتان درمحيط‌هائي مانند  رستوران برايتان مشكل است.
11.    آيا مجبور به شنيدن صداهاي بسيار بلند در محل كارتان يا سربازي بوده‌ايد.
12.    آيا دنبال كردن مكالمات در سينما يا تئاتر برايتان مشكل است.
13.    آيا درك صداي افراد مذكر برايتان آسانتر از صداي افراد مونث است.
14.    آيا اغلب در درك گفتار ديگران اشتباه مي كنيد.
15.    آيا درك صداي گوينده  در جلسات وسخنراني‌هاي عمومي برايتان سخت است.
16.    آيا عدم شنيدن و درك اصوات موجب عصبانيت و سردرگمي شما ميشود.
17.    آيا مشكل شنوائي شما سبب شده تا دوستان و اقوامتان را كمتراز آن چيزي كه دوست داريد ملاقات كنيد.
18.    آيا تابحال كسي از اقوامتان به شما گفته كه شايد دچار ضعف شنوائي شده باشيد.
بيشتر مردم حداقل به يكي از سوالات فوق جواب مثبت ميدهند ولي اگرتعداد جوابهاي مثبت به 2 يا بيشتر رسيدآن وقت اين مساله نياز به بررسي و تحقيق بيشتري دارد. يك شنوائي شناس ميتواند ارزيابي دقيق و علمي از وضعيت شنوائي‌تان انجام دهد. شما مي توانيد تعداد دفعاتي را كه در شنيدن مكالمات به مشكل بر مي‌خوريد و يا از ديگران مي خواهيد جملاتشان را تكرار كنند را در طول يك هفته يا چند روز متوالي يادداشت نمائيد. از يك دوست بخواهيد صداي تلويزيون را دريك حد مناسب براي شنيدن تنظيم نمايد،آيا اكنون ميتوانيد صداي تلويزيون را به راحتي بشنويد؟.پاسخ شما چه مطلب پنهاني را بيان ميكند؟.

 
دسته بندی
طراحی سایت , بهینه سازی سایت Copyright © 1400 arianaudiology.com