سمعک های هوشمند اوریکا

سمعک های پشت گوشی و داخل گوشی اوریکا مناسب برای تمامی انواع کم شنوایی ها

  • جزئیات

هوشمند

ولوم کنترل چرخشی

مقاوم

مجهز به سیستم ارزیابی و توانبخشی وزوز

طراحی سایت , بهینه سازی سایت Copyright © 1398 arianaudiology.com